Cách dùng thuốc

Nên dùng biện pháp nào để tránh thai?

Nên dùng biện pháp nào để tránh thai?

“Tôi sinh mới con được 5 tháng và đã đặt vòng tránh thai, nhưng vì khi hành kinh máu ra nhiều nên lại phải tháo. Tôi đang cho con bú, vậy nên dùng biện pháp nào? Có nên dùng thuốc tránh thai không?”. Trả lời: Bạn tháo vòng và lựaXem…