Bệnh hệ tiêu hóa

Công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp tại Bệnh viện E

Công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp tại Bệnh viện E

Từ ngày 31/10/2007 đến ngày 30/11/2007 Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện E đã tiếp nhận và điều trị 190 bệnh nhân “tiêu chảy cấp”. Trong đó gồm 28 ca có nhiễm phẩy khuẩn tả (+) trong phân nhờ xét nghiệm soi tươi và cấy phân của người bệnh do Khoa ViXem…